Hej! Mitt namn är Alexander Forselius, jag är en mångsysslare som sysslar med webb- och apputveckling men gör också yogamusik samt föreläser om att leva med psykisk ohälsa i olika medier för att öka förståelsen för att vi är olika. Jag gör också proggmusik under namnet "Kändisbarn"

https://open.spotify.com/artist/2qtgSh4RkjXNCtiA8vklbj?si=Q_qGkybbQYyGRJ_AQVP-WA

Först om vad jag brinner för

Vad Jag står för

 

Att med hjälp av mänskligt och programmeringsspråk krossa de barriärer som idag hindrar många grupper att nå sin fulla potential på grund av 200 år gamla normer.

 

Mitt vision har sedan år 2009 varit att visa att det går att krossa de traditionella barriärerna när det gäller att ta sig in i IT- och media (bostadsort, nätverk, ekonomi) som idag skapar en barriär som försvårar möjligheterna för den befolkning som inte tillhör eliten att kunna nå sin fulla potential och utöva sin demokratiska inflytande på grund av de traditionella normerna (dvs. är stockholmare, har pengar eller rätt kontakter).

Genom en kombination av avancerade tekniska IT-kunskaper, algoritmer, grit och flit har jag, som individ utanför Stockholm lyckats skaffa ett jobb och fått möjlighet attt lyfta de tankar och idéer till maktens finrum som annars inte får möjlighet att lyftas just på grund av de formella vallgravarna som byggts upp under sekler.

Några av mina kunduppdrag