Portfolio

 

Appar jag gjort under min utbildning på Malmö Yrkeshögskola

 

Lifequalizer

En iOS app och koncept där man lånar musikvärldens koncept med "Equalizer" för att hitta ett bra sätt att se på livet. Konceptet går ut på att man lånar konceptet med att mastra ljud med en hjälp av equalizer då man ser livets flöde i analogi med ljudets vågor (q), och att precis som att ljudteknikerns uppgift är att mastra ljudet på rätt sätt med t.ex. en equalizer så gör man detsamma med livet, som är indelat i ett antal "frekvensband"

https://apps.apple.com/ca/app/lifequalizer/id1609753383

 

Stadius/Skyloft

En Android-app skriven i Kotlin/Jetpack Compose för att kunna upptäcka, spela upp och dela podcasts. Syftet är att gå emot strömmen mot de senaste trenderna  podd- och musikbranschen som går allt mer åt Netflix-hållet där infrastrukturbolagen köper upp kreatörer och förlag och äger hela produktionsledet, från ax till limpa (eller idé till marknadsföring), så kallad "vertikal integration", ett fenomen som på senare år uppmärksammats som ett allt större problem för demokratin då några få stora infrastrukturbolag som Telia, Spotify mfl. får en diktaturliknande kontroll över vilka åsikter som över huvud taget kan nå ut.

 

ALOADED

Jag gjorde min LIA-praktik hos ALOADED, som är ett av Sveriges främsta musikbolag inom independentbranschen, och fick i uppgift att ta fram en mobilapplikation för deras anslutna labels och artister där de bland annat ska kunna få erbjudanden om förskott för sin musik baserat på data från bland annat streamingtjänster. Appen är ännu inte släppt då jag efter praktiken fortsätter att arbeta åt dem som konsult och det är den arbete som återstår att göra innan appen kan släppas skarpt.